Typowe rozwiązania sprzętowe w systemie KNX/EIB

Opracowanie typowego rozwiązania KNX/EIB lub produktu wiąże się ze stworzeniem tzw. modułu aplikacyjnego (Application Module) podłączonego do urządzenia dostępowego BAU (Bus Acces Unit), z przynajmniej jednym, obsługującym go programem aplikacyjnym (Application Program).

Jednostka dostępu do magistrali (Bus Access Unit) zawiera transceiver, lokalnie implementuje system operacyjny i organizuje przestrzeń w pamięciach RAM i EEPROM przeznaczoną dla określonej aplikacji/urządzenia.

Moduły aplikacyjne mogą być zarówno prostymi sensorami jak i wyrafinowanymi sterownikami. Są one podłączone do urządzenia dostępowego (BAU) poprzez tzw. zewnętrzny fizyczny interfejs KNX/EIB PEI (Physical External Interface). Interfejs ten określa standard podłączenia mechanicznego i elektrycznego oraz obsługuje różne metody komunikacji, łącznie z protokołami szeregowymi.

Mikroprogram aplikacyjny (Application Program) lub po prostu aplikacja, działa w mikrosterowniku wewnątrz urządzenia dostępowego (BAU), na platformie lokalnego systemu operacyjnego KNX/EIB. Zaawansowane aplikacje mogą wykorzystywać dodatkowe procesory zainstalowane w Module Aplikacyjnym. Po stworzeniu aplikacji należy umożliwić jej współpracę z programem ETS (KNX/EIB Tool Software), który to program wykorzystywany jest do logicznego adresowania i ustawiania parametrów podczas instalacji , konfiguracji i uruchamiania aplikacji.

Aby typowe rozwiązanie został dopuszczone do współpracy z magistralą KNX/EIB musi przejść procedurę certyfikacyjną wymaganą przez KNX/EIBA.

mgr inż. Wojciech Wiśniewski
Politechnika Łódzka