Komunikacja z systemem KNX przez Internet

Komunikator internetowy umożliwia komunikację z domowym systemem KNX/EIB poprzez dowolny komputer/palmtop/telefon wewnątrz domu, jak i gdziekolwiek na świecie. Komunikator posiada następujące funkcje:

Wizualizacja lokalna i zdalna. Na ekranie dowolnego komputera, palmtopa, telefonu komórkowego wewnątrz domu, jak i gdziekolwiek na świecie poprzez Internet lub WAP, widoczny jest plan pomieszczeń z zaznaczonymi lampami, roletami, grzejnikami itp. Program umożliwia dostęp i sterowanie wszystkimi funkcjami tak, jakbyśmy naciskali bezpośrednio klawisze przycisków w danym pomieszczeniu. Przydatne jest do rutynowej kontroli lub sterowania oraz jako system ostrzegawczy o awariach i nieprawidłowościach. Komunikator przekazuje także w wygodny sposób obraz z kamer internetowych zainstalowanych w budynku i poza nim.

Zdalna aktualizacja systemu. W przypadku dużej odległości miedzy siedzibą firmy wykonującej system KNX/EIB, a realizowaną inwestycją przydatna jest możliwość zdalnej aktualizacji systemu. Pozwala to dokonywać zmian w odległej instalacji KNX/EIB w zwykły sposób, tak jak lokalnie bez ruszania się specjalisty z biura. Programista przy pomocy protokołu TCP/IP łączy się z serwerem iETS zainstalowanym w Komunikatorze.

Zegar tygodniowy i roczny. Umożliwia programowanie czasów i dat uruchomienia wybranych funkcji systemu (np. obniżanie temperatury w nocy). Programy mogą być dodawane i zmieniane przez użytkownika.

Moduł scen. Umożliwia programowanie układów świetlnych dopasowanych do różnych sytuacji np. przyjęcie, kawa z przyjaciółmi itp. Programy mogą być dodawane i zmieniane przez użytkownika.

Moduł funkcji logicznych. Urządzenie to umożliwia ekonomiczną realizację szerokiego zakresu funkcji sterowniczych i regulacyjnych, których wykonanie za pomocą czujników i modułów wykonawczych byłoby zbyt skomplikowane. Zawartość sygnałów KNX/EIB jest interpretowana i realizowana zgodnie z dowolnie programowalnymi funkcjami logicznymi i matematycznymi. Rezultaty zostają ponownie wysłane za pośrednictwem magistrali pod właściwy adres.

Moduł komunikacji z innymi budynkami inwestora. Komunikator może zostać również zastosowany jako szybkie sprzęgło liniowe między dwoma liniami KNX/EIB będącymi np. w niezależnych budynkach (każdy budynek wymaga oddzielnego Komunikatora). W praktyce oznacza to wyeliminowanie tworzących się zwykle zatorów przy przesyłaniu telegramów między sprzęgłami liniowymi, zwłaszcza w wypadku linii szkieletowej.

Możliwość integracji z innymi systemami. Zastosowanie omawianego Komunikatora otwiera również wiele innych możliwości. Komunikator może być również użyty przy łączeniu magistrali KNX/EIB na przykład do Magistrali Profibus lub magistral o innych protokołach. Handler serwera OPC jest również konfigurowany przy użyciu apletu Javy.

Świadoma decyzja posadowienia serwera OPC nie na PC lecz na gateway’u zwiększyła znacząco pewność działania. Serwer OPC konfigurowany jest przy pomocy apletu Java przedstawiającego topologie lub strukturę instalacji KNX/EIB. Niezależna od platformy sprzętowej technologia Java umożliwia również start i obsługę specyficznych dla gateway’a funkcji z lokalizacji zdalnej.