Adresowanie urządzeń KNX/EIB

W systemie KNX/EIB są dwa rodzaje adresów: fizyczny i grupowy (logiczny). Adres fizyczny służy do identyfikacji w strukturze systemu konkretnego elementu. Adres grupowy przyporządkowuje dany element do grupy urządzeń, z którymi powinien współpracować z racji spełnianych funkcji. Adres grupowy wykorzystywany jest do pracy grupowej. Na przykład podczas wysyłania jednego telegramu z rozkazami dla jednocześnie kilku urządzeń w grupie, np. dla wszystkich opraw w danym pomieszczeniu, by zredukowały światło o zadaną wartość. Oba adresy pomimo podobnej notacji są właściwie interpretowane przez program narzędziowy.

Komunikacja odbywa się zazwyczaj lokalnie, czyli w obrębie jednej linii. W takim przypadku sensory nadają telegramy, zgodnie z zasadą losowego dostępu do sieci (CSMA/CA), które rozchodzą się po całej linii. Aktory, dla których przeznaczone są informacje odbierają je i potwierdzają nadawcy prawidłowe przyjęcie telegramu. Inni użytkownicy, dla których dany telegram nie jest przeznaczony, ignorują go. W tym momencie duże znaczenie odgrywają sprzęgła liniowe, zapobiegające rozprzestrzenianiu się informacji po całym systemie. Pełną one role filtrów-wzmacniaczy. W momencie uruchamiania systemu w sprzęgle zapisywana jest tablica filtracyjna określająca, które telegramy należy wzmocnić i przekazać dalej, a które wytłumić. Przepływ informacji, jak również filtracja, są możliwe oczywiście w obie strony. Gdy telegram wysłany np. przez element linii 1 jest przeznaczony dla elementu linii 12, dociera on do sprzęgła liniowego 1 i zostaje przez nie przepuszczony do linii głównej. Następnie przedostaje się przez sprzęgło liniowe 12 i dociera do odbiorcy. W tym czasie sprzęgła liniowe od2 do 11 nie przepuszczają telegramu z linii głównej do swoich linii. Dzięki temu w obrębie tych linii, równolegle może się odbywać komunikacja.

Identyczne tabele mogą znajdować się w sprzęgłach obszarowych tak, że informacja może swobodnie docierać do elementów znajdujących się w innych częściach struktury systemu Identyczny jest również proces przekazywania telegramu do innych obszarów.

W przypadku konieczności podłączenia do linii więcej niż 64 element magistralne, jako sześćdziesiąty czwarty element stosuje się wzmacniacz liniowy, który wydłuża linię o następne 64 elementy.

mgr inż. Wojciech Wiśniewski
Politechnika Łódzka