Terminologia systemu KNX/EIB

AOM Application Object Model – model obiektu aplikacji
API Application Programming Interface – Interfejs programowania aplikacji
BAU Bus Access Unit – urządzenie (jednostka) dostępu do magistrali, pośredniczy pomiędzy magistralą a urządzeniami końcowymi
BCU Bus Coupling Unit – element magistralny
DAF Destination Adress Flag – znacznik adresu przeznaczenia, określa czy adres podany w telegramie jest adresem fizycznym czy logicznym
EIS KNX/EIB Interworking Standard – standardy określające zasady i struktury niezbędne do współpracy urządzeń KNX/EIB
EMI External Message Interface – zewnętrzny interfejs wiadomości
ETS KNX/EIB Tool Software – oprogramowanie narzędziowe do uruchamiania instalacji KNX/EIB
NPCI Network Protocol Control Information – informacja kontrolna protokołu sieciowego
ObIS Object Interworking Standards – rozszerzają specyfikacje formatów danych zawarte w EIS o model obiektowy dla aplikacji rozproszonych i ich komponentów
OTD Object Type Definition – definicja typu objektu
PEI Physical External Interface – zewnętrzny interfejs fizyczny
PDU Protokol Data Unit

mgr inż. Wojciech Wiśniewski
Politechnika Łódzka