Możliwości systemów KNX/EIB

Za pośrednictwem systemu KNX/EIB możemy w sposób kompleksowy sterować pracą i nadzorować pracę urządzeń przeznaczonych do:

 • oświetlenia
 • ogrzewania
 • wentylacji i klimatyzacji
 • gospodarstwa domowego
 • nadzoru i kontroli dostępu
 • telewizji przemysłowej
 • sterowania pracą żaluzji i markiz
 • zarządzania energią
 • zdalnego serwisu i zarządzania
 • komunikacji z innymi systemamMagistrala KNX/EIB to:
 • indywidualna temperatura poszczególnych pomieszczeń
 • kompleksowy system sterowania ogrzewaniem
 • współpraca z kolektorami dachowymi
 • współpraca z pompami cieplnymi, przygotowanie ciepłej wody
 • optymalne sterowanie oświetleniem (automatyczne, czasowe ręczne, sceny świetlne)
 • nadzór obiektu
 • komunikaty o stanach zakłóceniowych w pracy obiektu
 • zdalne sterowanie nastawami parametrów technicznych
 • zdalne przeglądanie stanu wybranych parametrówZastosowanie KNX/EIB jako jednolitego środowiska do kontroli i sterowania wszystkimi elementami infrastruktury inteligentnego budynku niesie wiele korzyści. Przede wszystkim podnosi funkcjonalność systemu oraz daje dodatkowe możliwości konfiguracji i powiązań między poszczególnymi elementami. Ponadto rozbudowa systemu o kolejne funkcje nie powinna stwarzać problemu.

  Użytkownik w każdej chwili może zmienić funkcje poszczególnych elementów (np. danym wyłącznikiem nie chce już włączać lampy sufitowej, lecz opuszczać rolety) bez żadnych zmian w instalacji elektrycznej! Taka instalacja ma istotne zalety w budynkach użytkowych i domach/mieszkaniach bez wyraźnych podziałów na pomieszczenia (open space). Dużą zaletą systemu KNX/EIB jest fakt, iż przez przewód magistralny płynie bezpieczny prąd o napięciu 24V. Umożliwia to dowolne aranżacje wnętrza i instalacji (np. wyłącznik światła może znajdować się tuż przy kabinie prysznicowej).

  Ważne jest również to, że mimo iż za pośrednictwem magistrali KNX/EIB uzyskujemy możliwość centralnego sterowania nie pozbawia to użytkownika możliwości indywidualnego wyboru parametrów pracy urządzeń. Użytkownik, który chce zmienić przeznaczenie pomieszczeń lub podwyższyć ich standard może realizować te zmiany w istniejącej instalacji KNX/EIB bez konieczności wykonywania remontu pomieszczeń w zakresie do jakiego zmusza w takich wypadkach tradycyjna instalacja elektryczna. Dodatkową – a jest to dość poważna zaleta systemu – konsekwencją jest znaczne zmniejszenie ilości przewodów 230V (co zmniejsza obciążenie ogniowe budynku).

  W porównaniu z tradycyjną instalacją elektryczną o takiej samej funkcjonalności KNX/EIB pozwala poważnie zredukować koszty ponoszone na:

 • prace instalacyjno-montażowe
 • koordynację współdziałania różnego rodzaju instalacji
 • uruchomienie
 • eksploatacje i utrzymanie (koszt energii elektrycznej, cieplnej, konserwacja)
 • modernizacjęMagistrala KNX/EIB daje możliwość realizacji idei inteligentnego budynku, w którym poszczególne urządzenia wyposażenia technicznego podlegają celowemu działaniu, mającemu jako kryterium minimum kosztów eksploatacji (rozumianych bardzo ogólnie – jako sumy kosztów energii, remontów, przebudowy, a także nadzoru i utrzymania w sprawności technicznej instalacji, które wiążą się również bezpośrednio z kosztami osobowymi służb utrzymania ruchu).

  System jest zdecentralizowany zgodnie z zasadą Multi Master. Każdy element magistrali ma własną inteligencję. Unieruchomienie całego systemu przez awarię sterowania jest więc wykluczone. W razie awarii zasilania wszystkie zaprogramowane dane zostają zachowane. Czynniki na okres przerwy w zasilaniu przechodzą w stan uśpienia. Po ponownym włączeniu napięcia wszystko nadal funkcjonuje normalnie.

  KNX/EIB jest standardem otwartym. Dla użytkownika oznacza to posiadanie modularnej, elastycznej i skalowalnej instalacji, która nie przywiązuje go do jednego dostawcy czy producenta.

  KNX/EIB jest pierwszym rozwiązaniem dla sieci HBE (Home and Building Electronic) będącym odpowiedzią na wszystkie wyzwania dotyczące automatyki budynków mieszkalnych i komercyjnych. Jest standardem międzynarodowym wspieranym przez kluczowe na rynku przedsiębiorstwa. Ta zdecentralizowana, otwarta technologia sieciowa została wybrana i jest wspierana przez ponad 100 czołowych w tej gałęzi przemysłu i inżynierii przedsiębiorstw. Oferują oni, pod różnymi znakami towarowymi, wyposażenie kompatybilne z KNX/EIB. Produkty KNX/EIB sprzedawane są przez przedsiębiorstwa związane z KNX/EIB pod różnymi znakami towarowymi, np.; Domotik, Home Electronic System (HES), i-bus KNX/EIB, ImmoCAD, Instabus, Powernet, RadioBus, FunkBus, Tebis, itd. KNX/EIB jest potężną, zaawansowaną technologią. Wykorzystując ją, dostawcy poszczególnych rozwiązań oraz wytwórcy mogą tworzyć kompatybilne, ale różniące się jakością i inwencją produkty.

  Ich tworzenie i instalacje ułatwia oprogramowanie ETS (KNX/EIB Tool Software), wydajny zestaw narzędzi do projektowania, konfiguracji, uruchamiania i rozwiązywania problemów. Program ten tworzony był z myślą o fachowcach instalatorach i kontraktorach nieobytych z programami wyższego poziomu. Wszystkie stosowane w programie elementy magistrali KNX/EIB mają interfejsy, poprzez które mogą być łączone w celu realizacji sieci KNX/EIB. Każdy z producentów musi stworzyć własna bazę produktów, z której dobiera się w trakcie projektowania potrzebne elementy. Program (w zasadzie pakiet programowy) ETS obejmuje wszystkie dziedziny automatyki budynkowej i jest całkowicie niezależny od producentów sprzętu KNX/EIB. Jest to w rzeczywistości bardzo ważny element standardu zwanego KNX/EIB.

  Organizacja KNX z siedzibą w Brukseli czuwa nad przestrzeganiem uzgodnionych parametrów technicznych i jakościowych oraz koordynuje szkolenia z zakresu projektowania i instalowania. Certyfikat wydany przez organizację KNX (logo KNX/EIB na danym elemencie) gwarantuje, że dany element spełnia warunki współpracy z innymi elementami magistrali. Jest to podstawą poprawnego działania całego systemu.

  mgr inż. Wojciech Wiśniewski
  Politechnika Łódzka