Surfowanie po budynku poprzez system KNX/EIB

Home Serwer produkcji firmy GIRA wprowadza do budynków technologię WAP. Serwer podłączony jest do instalacji KNX/EIB i telefonu (ISDN, telefon analogowy bądź GSM box – interfejs GSM). Do przeglądania stanu sieci i zmiany jej parametrów może być zastosowany konwencjonalny telefon komórkowy obsługujący protokół WAP. Odbywa się to w ten sposób, że z komórki należy połączyć się z Home Serwer’em. On z kolei wysyła menu wybierania do telefonu komórkowego.

Wszystkie elementy instalacji KNX/EIB (aktory, czujniki i funkcje) mogą być przedstawione w dowolnej postaci menu. Realne stało się surfowanie po piętrach i pomieszczeniach budynku. Tam wszędzie gdzie można używać telefonu komórkowego, protokół WAP umożliwia przegląd aktualnego stanu instalacji KNX/EIB. Możliwe jest bezpośrednie sterowanie aktorami, scenami świetlnymi itp.

Protokół WAP może działać bezpośrednio w oparciu o Home Serwer umieszczony w danym budynku. Nie jest potrzebny żaden provider. Bezpośrednie podłączenie telefoniczne do Home Serwer’a (bez wchodzenia do Internetu) daje maksymalną dostępność i szybkość surfowania. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, Home Serwer sprawdza przychodzące połączenie telefoniczne (trzeba podać nazwę użytkownika i hasło).

Za pośrednictwem WAP możliwe jest również przełączanie i alarmowanie. Bez znaczenia jest odległość od instalacji: można zmieniać funkcje czasowe i/lub prezentować (archiwizować) stan w jakim znajduje się instalacja KNX/EIB.

Za pośrednictwem WAP mogą być monitorowane i sterowane również domki wakacyjne i budynki oddalone, bez podłączeń telefonicznych (na przykład oczyszczalnie ścieków, przepompownie,, elektrownie wiatrowe itp.). Połączenie z siecią telefoniczną odbywa się przez sieć GSM za pośrednictwem GSM box.

Uruchamianie instalacji jest bardzo proste gdyż stosowane są informacje z ETS’a. Po zaakceptowaniu danych, menu jest automatycznie tworzone przez WAP niemal natychmiast. Mogą być używane wszystkie typy danych ETS’a. Home Serwer programowany jest z PC za pomocą interfejsu programowania graficznego.

Ważne zdarzenia wysyłane są do telefonów komórkowych przez SMS’y. Przekazywane mogą być wartości pomierzone i stany instalacji KNX/EIB wraz z odpowiednimi tekstami alarmów. Telefon Wap może być również stosowany do potwierdzania alarmu i jako późniejsze archiwum zdarzeń.

Home Serwer przydatny jest dla wszystkich użytkowników KNX/EIB będących w ruchu, którzy chcą czuwać nad instalacją i chcą mieć możliwość ingerencji e jej działanie z dowolnego miejsca. Jest on szczególnie przydatny dla personelu serwisowego, w centrach monitorowania i dla osób chcących mieć szczegółowe informacje na temat budynku.