Media transmisji sygnałów w systemie KNX/EIB

Rodzaj zastosowanego nośnika danych jest istotnym elementem transmisji. Jest z nim związana maksymalna prędkość transmisji, podatność na zakłócenia, no i oczywiście koszt całej instalacji.

Sieć KNX/EIB umożliwia stosowanie następujących mediów:

 • Para skręcona KNX/EIB.TP – Twisted Pair (Instabus KNX/EIB)
  Zastosowano tu mechanizm wykrywania kolizji na poziomie bitów z dominującym logicznym zerem. W przypadku wystąpienia kolizji transmisja zostanie zawsze zakończona sukcesem dla jednego z komunikujących się partnerów. Unika się w ten sposób retransmisji. Zwiększa to przepustowość KNX/EIB.TP. Mechanizm unikania kolizji (EBI TP1 Collision Avoidance), razem z adresowaniem grupowym, umożliwia osiąganie nadzwyczajnej przepustowości nawet w wypadku wystąpienia dwóch jednoczesnych transmisji (czas reakcji 100ms). Szybki pooling umożliwia przed upływem 50ms odpytanie 14 urządzeń o ich stan (informacja jednobitowa). Fizyczny segment skrętki KNX/EIB.TP może mieć maksymalna długość do 1000 metrów.
 • Elektryczna linia zasilająca KNX/EIB.PL – Powerline (Powernet KNX/EIB)
  Wykorzystana została nowatorska technika modulacji sygnału pod nazwą rozszerzonego kluczowania zmianą częstotliwości (Spread Frequency Shift Keying). Stosowany zakres częstotliwości – 95 -125kHz. Z odpowiednim, numerycznie dopasowanym filtrem wszystkie obecnie dostępne urządzenia dostępowe BAU gwarantują komunikacje niezbędną do adresowania grupowego i do niezawodnego działania w linii elektroenergetycznej. Maksymalna odległość między dwoma urządzeniami (bez stosowania repeter’a) wynosi 600 metrów. W rzeczywistości na komunikację mają wpływ zakłócenia elektromagnetyczne występujące w instalacji elektrycznej.
 • Częstotliwość radiowa KNX/EIB.RF – Radio Frequency (Radio Bus)
  Linie KNX/EIB.RF są fizycznie odseparowane poprzez zastosowanie różnych częstotliwości nośnych. Na otwartych przestrzeniach zasięg transmisji wynosi około 300 metrów. Mechanizm retransmisji gwarantuje niezawodną komunikację także we wnętrzach, nawet dużych obiektów. System samodzielnie rozdziela w sposób optymalny funkcje retransmiterów pomiędzy zainstalowanymi urządzeniami.
 • Sieć automatyki KNX/EIB.net
  Dane techniczne KNX/EIB.net pozwalają na implementację systemu KNX/EIB z wykorzystaniem wszystkich mediów posiadających warstwę łącza logicznego zgodną ze standardem ISO/IEC 802-2, włączając w to 10Mbitowy Ethernet i Arcnet. KNX/EIB.net nie jest ograniczona jedynie do szybkich linii szkieletowych (backbone line) umożliwiając bezpośrednie podłączanie urządzeń poziomu automatyki i zarządzania budynkiem. KNX/EIB.net i jest odmianą KNX/EIB.net umożliwiającą adresowanie poprzez istniejące w biurach i innych budynkach sieci wykorzystujące protokół IP jak również Internet.

  mgr inż. Wojciech Wiśniewski
  Politechnika Łódzka