Narzędzia do programowania systemów KNX/EIB

Oprogramowanie ETS (KNX/EIB Tool Software) jest zestawem narzędzi do projektowania i uruchamiania instalacji KNX/EIB za pomocą komputera pracującego w środowisku Windows. ETS jest jedyną neutralną, otwartą i niezależną od wytwórców projektową platformą inżynieryjną, przeznaczona dla instalatorów i profesjonalistów ze wszystkich dziedzin zastosowań sektora elektroniki domów i budynków.

Z formalnego punktu widzenia uruchomienie instalacji magistralnej polega na przesłaniu odpowiednich telegramów programujących pamięci EEROM w elementach magistralnych. Nie jest istotne w tym przypadku, w którym miejscu budynku aparaty się znajdują. Ważne jest natomiast zdefiniowanie takiego elementu przez podanie jego adresu fizycznego (który określa jego położenie w sieci, nr strefy, nr linii i nr elementu w linii), adresów grupowych (określa funkcję jaką dany uczestnik sieci ma wykonywać) i podanie odpowiednich parametrów niezbędnych dla poprawnej pracy aparatu i współpracy z magistrala. Opracowanie projektu polega na łączeniu wielu pojedyńczych urządzeń w jedną funkcjonalną całość połączoną adresami grupowymi.

Pakiet programowy ETS jest zbudowany w oparciu o środowisko komponentów do projektowania komputerowego w środowisku Windows, zwane KNX/EIB Tool Environment (ETE). Ten zbiór interfejsów programowania aplikacji (API – Application Programming Interface) tworzy część standardu KNX/EIB.

Standard KNX/EIB nie jest ograniczony do żadnego modelu czy procesora o określonej architekturze. Ogromna ilość dostępnych narzędzi takich jak assamblery, kompilatory i emulatory, zarówno shareware jak i pełnowartościowych środowisk programistycznych, może być wykorzystana w dowolnej implementacji. Niektórzy dostawcy systemu KNX/EIB oferują zintegrowane środowiska projektowe, które umożliwiają tworzenie aplikacji w języku ANSI C (wraz z ich debugowaniem) oraz są wyposażone w dedykowaną dla standardu KNX/EIB infrastrukturę programową.

Z kolei ETS Developer Edition udostępnia mechanizmy niezbędne do bezproblemowego importu do ETE wyników programowania tworzonego powyższymi narzędziami.

Projektant rozwiązań KNX/EIB może uzyskać dostęp do sieci KNX/EIB za pośrednictwem standardowych urządzeń dostępu do magistrali KNX/EIB – BAU z różnymi poziomami integracji (skalowalność). Może też zdecydować się na niezależną, ale kompatybilną z KNX/EIB implementację dla innego, dowolnego układu mikroprocesorowego.

Element magistralny (BCU – Bus Coupling Unit) jest najbardziej kompletnym urządzeniem dostępu do magistrali (BAU). Ma ono dostęp do medium, ze szkieletu (firmware) systemu operacyjnego KNX/EIB, posiada zasoby dla aplikacji (CPU, RAM, EEPROM) i pełne interfejsy: zewnętrzny fizyczny (PEI – Physical External Interface) oraz zewnętrzny interfejs wiadomości (EMI – External Message Interface). Element magistralny (BCU) jest umieszczony w kompaktowej, ekranowanej, gotowej do instalacji obudowie. Kształt elementu magistralnego dopasowywany jest do wymogów konkretnej instalacji. Porty magistralne (BCU), odpowiednie dla każdej aplikacji, dostępne są dla wszystkich mediów wykorzystywanych w systemie KNX/EIB.

Szynowe (szyna DIN) moduły interfejsowe KNX/EIB wypełniają te same zadania związane z dostępem do magistrali i uruchamianiem aplikacji, jak opisane powyżej. Mają one tylko elektryczny zewnętrzny interfejs fizyczny (PEI) (z zewnętrznym interfejsem wiadomości EMI) a nie posiadają ekranowania EMC ani obudowy.

Bloki tworzące urządzenie dostępu do magistrali (BAU) mogą być też zamawiane w postaci zestawu układów elektronicznych.

mgr inż. Wojciech Wiśniewski
Politechnika Łódzka