Rozwój technologii

Z każdym elementem złożonej struktury inteligentnego budynku wiążą się pewne koszty, ale przede wszystkim korzyści. Ze względu na dynamiczny rozwój techniki, najbardziej zaawansowane technologie stają się dostępne dla coraz szerszego grona odbiorców, dzięki czemu koszt budowy i wyposażenia nowoczesnego budynku maleje w stosunku do korzyści jaki płyną z użytkowania takiego obiektu. Oglądając się wstecz widzimy jak, od momentu pojawienia się idei inteligentnego budynku, wiele się zmieniło w architekturze, wystroju wnętrz, okablowaniu, automatyce, wyposażeniu biur. Wszystko wskazuje na to, że częstotliwość pojawiania się na rynku coraz to nowszych rozwiązań, utrzyma się w najbliższej przyszłości. Inteligentny budynek doskonale dostosowuje się do nowych technologii, odznaczając się niezwykle elastyczną i otwartą strukturą. Podstawową cechą nowoczesnego budynku jest jego zdolność do adaptacji nowych rozwiązań technicznych bez konieczności reorganizacji i zmiany struktur w nim działających, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów tego typu operacji. Elastyczność budynku oznacza wyjście naprzeciw nowym wymaganiom stawianym we współczesnym świecie biznesu. Aby to osiągnąć wszystkie elementy inteligentnego budynku powinny być zintegrowane, tworząc jednolity, sprawny system.

Aby osiągnąć pełną kontrolę nad wszystkimi procesami zachodzącymi w budynku, a także efektywnie wykorzystać wszystkie jego możliwości, potrzebny jest jednolity system sterowania i kontroli urządzeń w całym budynku. Tylko w przypadku pełnego zsynchronizowania działania różnych instalacji można mówić o pełnej realizacji idei inteligentnego budynku. Poza tym architektura samego budynku powinna stwarzać możliwości dowolnej instalacji nowoczesnych systemów i urządzeń sterujących. Już przy narodzinach projektu musi być uwzględniona specyfika wszystkich elementów budynku. Polega to na całościowym spojrzeniu na strukturę całego obiektu pod kątem jego przyszłych użytkowników, funkcji jakie mają być w nim realizowane oraz perspektyw rozwoju. Mamy więc do czynienia z przeplataniem się wielu odrębnych dziedzin jak np. architektura, automatyka, informatyka, budownictwo. Otrzymanie zadowalającego efektu możliwe jest tylko wówczas, gdy realizacja określonej części projektu, a także zmiany i innowacje dokonywane są z uwzględnieniem wszystkich aspektów budynku jako całości. Zachowanie koordynacji przy tworzeniu odrębnych części całej infrastruktury budynku zapewnia poprawne ich działanie, a co najważniejsze współpracę. Dobrze zaprojektowany budynek jest otwarty na dokonywanie zmian w jego strukturze, bez obawy naruszenie stabilności całego systemu. Integracja działających w budynku systemów stwarza możliwości łatwej kontroli oraz rozbudowy systemu globalnego.

Obserwowana od wielu lat tendencja do decentralizacji systemów sterowania jest naturalną konsekwencją doświadczeń i prac nad poprawą niezawodności i uodpornieniem ich na losowe kataklizmy (trzęsienia ziemi, huragany itp.) oraz przed świadomą destrukcja (sabotaż, wandalizm, itp.). Już w końcu lat pięćdziesiątych i początku sześćdziesiątych minionego stulecia w systemach naprowadzania rakiet, pojazdach kosmicznych, systemach bankowych i innych odpowiedzialnych systemach „rozpraszano inteligencję” dublując sterowniki.

Największe możliwości i różnorodność zastosowań sieci komunikacyjnej wśród systemów otwartych dają sieci o inteligencji rozproszonej – EIB oraz LonWorks. Sieci te o architekturze peer to peer umożliwiają połączenie z dowolnego węzła sieci z dowolnymi urządzeniami automatyki budynku. System taki nie ma centrali wykonującej połączenia między nadawca informacji a odbiorca, dlatego nigdy nie grozi mu awaria całej sieci, jak w systemach hierarchicznych. Węzły sieci są urządzeniami inteligentnymi i mogą wymieniać informacje między sobą transmisja przewodowa bądź bezprzewodowa. Zmiany w systemie zarządzania i funkcjonowania sieci mogą być wprowadzane za pomocą modemu i każdy węzeł sieci może kontrolować i sterować urządzeniami wykonawczymi nie tylko w swojej strefie, ale w całym budynku. Inteligencja węzłów może nie tylko prowadzić pomiar wilgotności czy zawartości CO2 w powietrzu, ale oszczędnie sterować urządzeniami HVAC i oświetleniem.