Ekonomiczne aspekty systemów Inteligentnego Domu i Budynku

Jakie są oszczędności w użytkowaniu systemu KNX/EIB?
Jednym z najważniejszych kryteriów, jakie rozważa się na etapie inwestycji jest, oprócz jej funkcjonalności, również OPŁACALNOśĆ w użytkowaniu. Inwestorzy zwykle patrzą tylko na budżet budowy zapominając o kosztach przyszłej eksploatacji obiektu. W przypadku systemu Inteligentnego Domu opłaca się zintegrować sterowanie oświetleniem i ogrzewaniem. Wymaga to tylko porównywalnie niewielkich nakładów dodatkowych.

Oszczędności wynikające ze sterowania oświetleniem
W budynkach biurowych oszczędność zużycia energii z powodu „inteligentnego” sterowania oświetleniem wynosi 50-65%, a koszt wpływających na to urządzeń zwraca się po 3-4 latach. W domach i mieszkaniach oświetlenie poza funkcją użytkową ma także istotne znaczenie dekoracyjne oraz służące komfortowi – na 30-50m2 powierzchni biurowej stosujemy jedną grupę lamp (jednocześnie załączanych razem) a na podobnej powierzchni mieszkalnej można zastosować od jednego do nawet kilkunastu różnych obwodów świetlnych. Są to czynniki tak indywidualne, że nierzetelne byłoby wykazywanie konkretnych oszczędności, choć zawsze one występują.

Oszczędności wynikające ze sterowania ogrzewaniem
Ogrzewanie tylko w razie potrzeby. Dzięki niezależnej regulacji temperatury w każdym pomieszczeniu można zaoszczędzić znaczne ilości energii (ponad 30%). Część pomieszczeń w domu jest wykorzystywana sporadycznie, można w nich zatem utrzymywać niższą temperaturę, większość pomieszczeń jest używana tylko przez kilka godzin na dobę (po powrocie z pracy i w weekendy). W typowej instalacji powstają więc straty energii wynikające ze zbędnego ogrzewania pomieszczeń.

Okres zwrotu inwestycji
Obliczenia zaprezentowane obok wykonano dla trzech pomieszczeń o różnej wielkości: sypialni, gabinetu i przestrzeni otwartej (openspace – np. salon połączony z hallem, kuchnią i jadalnią). Najpierw policzono dla każdego pomieszczenia zużycie energii i koszty typowego ogrzewania. Policzono też koszty urządzeń EIB potrzebnych do sterowania ogrzewaniem (różnica między wartością urządzeń sterujących ogrzewaniem i oświetleniem a wartością urządzeń sterujących samym oświetleniem). Poniżej przedstawiono obliczenia czasów amortyzacji: Aby jeszcze bardziej przekonać Państwa, że inteligentna instalacja to dobra inwestycja, zdecydowaliśmy się na umieszczenie na naszej stronie oryginalnego rozliczenia kosztów ogrzewania wskazującego na prawie 50% oszczędność energii!

Sypialnia
17,58m2

Gabinet
26,52m2

Open space
109,35m2

Zapotrzebowanie roczne na energię w kW 5516 6058 15282
Koszty energii (1kW w SPEC – 0,13zł) 7178 zł 787,54 zł 1 986,66 zł
Oszczędności w % 33,8 % 40,4 % 35,4 %
Oszczędności roczne 242,37 zł 318,17 zł 703,28 zł
Wartość EIB (1 EUR=4zł) 932 zł 1180 zł 1412 zł
Okres amortyzacja statycznej 3,85 lat 3,71 lat 2,01 lat
Okres amortyzacji dynamicznej
(stopa dyskontowa = 5%)
4,26 lat 4,16 lat 2,14 lat