Prawa Autorskie

Copyright © EIB.pl.

Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlega ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy na tej domenie stanowią własność EIB.pl lub zostały wykorzystane za zgodą ich właścicieli.

Kopiowanie i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną czy elektroniczną zawartości jaki i całości tego serwisu www jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z EIB.pl.

Pojedyncze dokumenty publikowane przez EIB.pl w ramach tego serwisu www mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.

UWAGA: W związku z coraz częstszymi przypadkami kradzieży tekstów i zdjęć ze stron www.smartech.pl, www.eib.pl, www.knx.pl z dniem uruchomienia serwisu www.inteligentnydom.pl (2009-10-13) rozpoczynamy prawne ściganie takich przypadków w celu oczyszczenia stron różnych polskich firm z bezprawnie skopiowanej treści jaką stworzyliśmy.