System jakości Grupy SMARTech

Posiadamy certyfikat EIB Partner nadany przez organizację EIBA z Brukseli, nasi specjaliści odbyli kursy i szkolenia u największych producentów. eib_partner.jpg (4096 bytes)

  • W całej Grupie SMARTech obowiązują jednolite materiały informacyjne, promocyjne i szkoleniowe. Dzięki zawartym porozumieniom z producentami, dostawcami i uczelniami technicznymi mamy zapewnione najlepszą wiedzę i materiały techniczne.
  • Przedstawiciele Grupy SMARTech zapewniają sprawne realizacje, profesjonalną obsługę i serwis systemów na terenie całego kraju. Przedstawiciele rzetelnie informują zarówno o zaletach, jak i wadach poszczególnych rozwiązań.
  • Oferty przygotowywane dla inwestorów są przekazywane na piśmie według jednolitego standardu. Zawierają szczegółowy wykaz urządzeń w rozbiciu na poszczególne pomieszczenia, tak aby inwestor szybko mógł się zorientować w możliwościach i kosztach poszczególnych elementów systemu.
  • Przedstawiciele Grupy SMARTech mają zapewnione aktualne materiały informacyjne i szkoleniowe oraz wsparcie teoretyczne i praktyczne przy realizacji systemów. Zapewniamy także opracowane przez naszych specjalistów oprogramowanie pomagające w sprawnej i profesjonalnej obsłudze klientów.
  • Klientom i Przedstawicielom Grupy SMARTech umożliwiamy darmowy dostęp do serwisu internetowego zawierającego informacje i prezentacje nowych możliwości, pomysłów i produktów oraz opis możliwych problemów i ich rozwiązań.