Sterownik pomieszczenia

System LonWorks jest zasadniczo dedykowany do rozproszenia systemu sterowania do poziomu pojedynczego czujnika i elementu wykonawczego. Na bazie mikroukładów NeuronChip można jednak konstruować nie tylko węzły obsługujące pojedyncze elementy systemu rozproszonego, ale także węzły nieco bardziej rozbudowane, integrujące w sobie wiele funkcji, które mogą być właściwe inteligentnemu sterownikowi pomieszczenia.

Analizując wymagania (nie wyczerpując wszystkich potencjalnych potrzeb) dla sterownika pomieszczeń można wskazać następujące zadania, jakie sterownika taki może spełniać:

 • minimalizacja zużycia energii elektrycznej, w szczególności przez prostą
 • optymalizację oświetlenia poszczególnych pomieszczeń,
 • optymalizacja ogrzewania indywidualnych pomieszczeń,
 • kontrola dostępu i blokada dostępu (z wykorzystaniem zamków kodowych lub / i kart magnetycznych),
 • zabezpieczenie antywłamaniowe,
 • zabezpieczenie przeciwpożarowe,
 • zabezpieczenie przed obecnością gazu,
 • system wzywania pomocy,
 • sterowanie klimatyzacją.

Odpowiednie wyposażenie w czujniki i elementy wykonawcze węzła zbudowanego na bazie mikroukładu NeuronChip umożliwia integrację wszystkich wymienionych funkcji w pojedynczym sterowniku pomieszczenia, współpracującym przez sieć z centralnym komputerem klasy PC. Wszystkie węzły sieci komunikują się z centralnym komputerem sterującym, w którym może być prowadzony nadzór nad całą siecią, rejestracja wszystkich zdarzeń zachodzących w sieci (i w nadzorowanych pomieszczeniach) oraz czynności operatora. W takiej strukturze z poziomu komputera sterującego można np. zezwalać na dostęp do określonych pomieszczeń, kontrolować obecność osób w pomieszczeniach, załączać i wyłączać oświetlenie i ogrzewanie w pomieszczeniach, monitorować stan pomieszczeń, itp.

Technologia LON umożliwia rzeczywistą integrację wszystkich funkcji sterowania i kontroli pomieszczeń w dwóch konfiguracjach, które mogą ze sobą wzajemnie współdziałać:

 • w układzie silnego rozproszenia urządzeń poprzez wyposażenie elementów pomiarowych i wykonawczych w indywidualne mikroukłady NeuronChip realizujące proste funkcje pomiarowe, wykonawcze i transmisję sieciową,
 • w układzie typu „sterownik pomieszczenia” bazującym na mikroukładzie NeuronChip z rozbudowanym otoczeniem wejścia / wyjścia oraz obszernym programem aplikacyjnym, współdziałającym przez sieć z innymi elementami systemu.

Omówione konfiguracje pozwalają na rozproszone sterowanie sieciowe złożonymi obiektami klasy użyteczności publicznej. W ramach sterowania można realizować monitoring i oszczędzanie wszelkich mediów energetycznych oraz zapewnić wielofunkcyjną ochronę budynku. Funkcje systemu sterowania zależą przede wszystkim od wyposażenia pomieszczeń w określone czujniki i elementy wykonawcze i nie są ograniczone przez sprzęt sterownika i sieci sterującej.