Porównanie systemów

System EIB Instabus
EIB (European Installation Bus) to istniejący od 1990r, opracowany wspólnie przez czołowych producentów europejskich całkowicie nowy system elektroinstalacyjny służący do załączania, sterowania, sygnalizowania, regulacji i nadzoru urządzeń elektrycznych instalowanych w budownictwie. Obecnie już ponad 100 firm produkcyjnych dostarcza asortyment produktów składających się na szeroko rozumianą ofertę sytemu EIB. W Polsce system ten wdraża m.in. firma SMARTech. Dla użytkowników oznacza to dostępność niezależnego od producenta serwisu, stałe możliwości modernizacji i oczywiście pewność działania potwierdzoną setkami zrealizowanych obiektów. System EIB stał się w krajach Unii standardem – występuje on w coraz większej liczbie obiektów o charakterze biurowym, sportowym lub handlowym, w bankach, klinikach i obiektach mieszkalnych. Zastępuje klasyczną instalację elektryczną, niemogącą sprostać stale rosnącym wymaganiom użytkowników. Rozwiązania EIB są lepsze w aspekcie technicznym, ale też funkcjonalnym oraz ekonomicznym.

Główne zalety systemu to łatwość realizacji złożonych wymagań stawianych przez użytkownika oraz bardzo duża elastyczność wynikająca z faktu, iż wykorzystujemy tylko jeden, biegnący wokół budynku przewód sterujący. Późniejsza rozbudowa systemu, lub jego rekonfiguracja nie wymagają zmiany okablowania, bo system jest przejrzysty, umożliwiający oszczędności na okablowaniu, i w energii związane z eksploatacją budynku, mniejsze ryzyko pożaru, oraz odporność na awarie.

W systemie EIB tradycyjne wyłączniki zostały zastąpione wykonanymi w technice cyfrowej przyciskami, wymieniającymi informacje za pośrednictwem przewodu magistralnego. Napięcie 230V/400V jest doprowadzone tylko i bezpośrednio do odbiorników prądu (lampy, gniazdka elektryczne, silniki). Taka instalacja ma istotne zalety w budynkach użytkowych i domach/mieszkaniach bez wyraźnych podziałów na pomieszczenia (open space). Użytkownik w każdej chwili może zmienić funkcje poszczególnych elementów (np. danym wyłącznikiem nie chce już włączać lampy sufitowej, lecz opuszczać rolety) bez żadnych zmian w instalacji elektrycznej.

Dużą zaletą systemu EIB jest fakt, iż przez przewód magistralny płynie bezpieczny napięcie 24V. Umożliwia to dowolne aranżacje wnętrza i instalacji (np. wyłącznik światła może znajdować się tuż przy kabinie prysznicowej).

Dużo więcej informacji o systemach EIB znajdziesz na stronie www.eib.pl.

Systemy X10 i Powernet EIB – sterowanie poprzez sieć 230V/400V
System X-10 jest rozpowszechniony w USA i Japonii. Powstał na początku lat 70-tych. Do Polski wprowadziła go firma SMARTech w 1997 roku. System ten umożliwia sterowanie poprzez istniejącą sieć 230V. System X-10 charakteryzuje się stosunkowo łatwą instalacją i konfiguracją. X10 jest systemem, którego główną zaletą jest możliwość zainstalowania w domach, które już posiadają instalację elektryczną oraz względnie niska cena. Do wad należy najniższa w porównaniu do innych systemów Domu Inteligentnego pewność i stabilność działania oraz mała estetyka urządzeń. Z tych powodów po czterech latach SMARTech wycofał ze swej oferty system X-10 zastępując go systemem Powernet EIB.

System Powernet EIB pozwala na funkcjonowanie systemu zgodnego z EIB w budynkach, w których jest już ułożona instalacja elektryczna. Nie jest wymagane dodatkowe okablowanie. Elementy systemu komunikują się poprzez istniejącą sieć elektryczną (230V/400V). Nieinwazyjny montaż urządzeń jest sprawą łatwą – wkładamy je do istniejących puszek w miejsce wyłączników lub gniazd, Ew. montujemy na szynie DIN (w szafce bezpiecznikowej). Technologia ta znacznie zmniejsza koszty i uciążliwość instalacji. Takie podejście stanowi więc dobre rozwiązanie nie tylko dla osób budujących nowy dom, ale także dla tych, którzy chcą niewielkim kosztem zaadoptować istniejący już dom do nowoczesnych technologii. Montaż komponentów EIB możliwy jest nawet w trakcie użytkowania instalacji, co jest olbrzymią zaletą zarówno dla lokatorów mieszkań jak i dla właścicieli i użytkowników biur, hoteli, budynków użyteczności publicznej.

System RadioBus – sterowanie poprzez fale radiowe
RadioBus skonstruowany został specjalnie z myślą o wprowadzaniu nowoczesnych technik magistralnych w istniejących budynkach jedno- i wielorodzinnych, własnościowych i czynszowych mieszkaniach. Jednocześnie jest również idealny dla małych obiektów użyteczności publicznej – sklepów, restauracji, kancelarii i gabinetów lekarskich. RadioBus, dzięki temu, że nie wymaga żadnej infrastruktury znakomicie nadaje się do niewielkich zastosowań, np. do sterowania scenami świetlnymi lub alarmowego włączenia pełnego oświetlenia (alarmowy przycisk paniki). System może być w każdej chwili rozbudowywany (włącznie z pełną integracją z systemem Instabus EIB). Podstawowe zalety systemu to łatwa i szybka instalacja bez brudu i hałasu (zbędne są przewody sterownicze), wysoka elastyczność, bezproblemowe wprowadzanie zmian, atrakcyjna cena oraz prosty montaż i uruchomienie bez specjalistycznych szkoleń.

System LonWorks – rozwiązania dla zastosowań przemysłowych
System LonWorks powstał on w celu sprawnego zarządzania obiektami przemysłowymi. Obecnie jest wykorzystywany także w budynkach użytkowych (hotele, biurowce). System ten ma duże możliwości sterowania przez dowolne medium komunikacji (przewody zasilające, niskonapięciowe, fale radiowe…). LonWorks jest kompleksowym rozwiązaniem dla rozproszonych sieci kontroli. Sieci te składają się z punktów końcowych, czyli inteligentnych urządzeń, które komunikują się ze sobą korzystając z praktycznie dowolnego typu mediów przy użyciu protokołu LonWorks. LonWorks może kontrolować 3, 300, 30 000, lub więcej urządzeń. Może to być lampka włączana na czujnik ruchu lub miejski system zarządzania ruchem, monitorujący i kontrolujący sygnalizację świetlną, akcje pojazdów ratunkowych, stan zakorkowania ulic.