Opis ogólny X10

Elementy systemu X10 komunikują się między sobą poprzez modulowany sygnał cyfrowy przesyłany poprzez istniejącą w domu sieć elektryczną (230 V/50 Hz). Ta technologia znacznie zmniejsza koszty instalacji – urządzenia wkładamy po prostu do gniazdka elektrycznego lub montujemy na szynie DIN (takiej jak przy bezpiecznikach). Nie jest zatem wymagane dodatkowe okablowanie. Rozbudowa systemu sprowadza się do wciśnięcia kolejnego odbiornika do gniazdka.

Urządzenia mogą wysyłać/odbierać 6 rodzajów sygnałów: Włącz, Wyłącz, Zwiększ moc, Zmniejsz moc (np. jasność lampy), Włącz wszystkie światła, Wyłącz wszystko. Przesłanie pełnego sygnału zajmuje 0,94 s. Taki jest zatem czas reakcji urządzenia na wydane przez użytkownika polecenie.

Każdy moduł wykonawczy, wyłącznik… ma dwa obrotowe regulatory. Jeden z nich umożliwia wybór kodu domowego (housecode) w zakresie A-P. Drugi – kodu urządzenia (unit code) w zakresie 1-16. Efektem tych ustawień jest 256 możliwych do kontrolowania urządzeń lub ich grup. Kod identyfikacyjny  pozwala grupować moduły w zestawy funkcjonalne (kilka urządzeń może mieć identyczny kod, co umożliwia np. jednoczesne włączanie wszystkich lamp oświetlających ścieżkę w ogrodzie). Większość jednostek centralnych i kontrolerów pozwala na wysłanie sygnału do lamp i urządzeń przypisanych do określonego kodu domowego i kodu urządzenia, lub do wszystkich o tym samym kodzie domowym – niezależnie od kodu urządzenia.

Przypuśćmy, że chcemy sterować niezależnie kilkoma lampami lub urządzeniami w dzień, lecz wieczorem chcemy je wszystkie naraz włączyć lub wyłączyć. Możemy im przypisać ten sam kod domowy, lecz inne kody urządzeń. Dzięki temu, gdy chcemy sterować danym urządzeniem wysyłamy do niego sygnał o określonych obydwu kodach. Gdy zechcemy sterować całą grupą – wysyłamy sygnał o określonym tylko kodzie domowym. I tak wysyłając sygnał włączający o kodzie „B1”, włączymy urządzenie o kodzie domowym „B” i kodzie urządzenia „1”. Wysyłając sygnał „B” – sterujemy wszystkimi urządzeniami o kodzie domowym „B”.