Narzędzia projektowe

Najprostszym zestawem uruchomieniowym jest NodeBuilder. Komplet zawiera narzędzia pozwalające na projektowanie inteligentnych urządzeń dla sieci LonWorks. W skład zestawu wchodzi karta interfejsu do komputera, oprogramowanie pod Windows, prototypowy węzeł sieci oraz dwa transceivery pozwalające na komunikację z węzłem. Zestaw ten zawiera kompilator języka Neuron – C (zmodyfikowana wersja standardowego ANSI – C).

Zintegrowane środowisko programowania pozwala zarówno na prostą edycję kodu, jak i może poprowadzić prawie „za rękę” poprzez rozbudowane menu, gdzie praktycznie tylko parametry wejściowe procedur należy dopisać do stworzonego prawie automatycznie kodu. Wbudowany debugger ułatwia programiście zadanie pomagając zidentyfikować ewentualne niedociągnięcia napisanej aplikacji. Wbudowana przeglądarka zmiennych sieciowych pozwala na obserwację w czasie rzeczywistym tego co aktualnie dzieje się w sieci (jakie zmienne sieciowe są dostępne, jakie mają wartości). Aplikację można testować zarówno przy pomocy komputera, ładując ją do pamięci RAM węzła prototypowego, jak i przez załadowanie programu do pamięci FLASH (należy pamiętać, że pamięć FLASH ma ograniczoną liczbę cykli zapis / kasowanie) i testowanie urządzenia w pracującej sieci.

W zestawie zawarto także uniwersalną płytkę – Gizmo 3 – zawierającą układy we / wy podłączane bezpośrednio do 11 uniwersalnych wyprowadzeń procesora Neuron. Płytka zawiera 4 – kanałowy, 6 – bitowy przetwornik C/A, 5 – kanałowy, 10 – bitowy przetwornik A/C, zegar czasu rzeczywistego, 5 – cyfrowy, 7 – segmentowy wyświetlacz LED, cyfrowy potencjometr, brzęczyk piezoelektryczny, czujnik temperatury, dwa przełączniki impulsowe, i dwie diody świecące.

Dla projektantów dużych sieci Echelon opracował zestaw uruchomieniowy LonBuilder. Jest to zestaw pozwalający na jednoczesne projektowanie kilku węzłów sieci. Tak jak NodeBuilder, zawiera on kompletne zintegrowane środowisko programisty, interfejs do komputera, serwet DDE, kompilator, linker i debugger „Neuron C” z tym, że oprogramowanie to działa w systemie DOS.

System pozwala także na pełną integrację sieci LonWorks, wykonywanie logicznych połączeń pomiędzy węzłami istniejącej sieci, identyfikację węzłów sieci i analizę protokołu. Ma także dodatkową zaletę – w jego skład wchodzą dwa emulatory węzła (Neurona), z możliwością dołożenia kolejnych.

Jest to więc kompletne narzędzie pozwalające zrobić praktycznie wszystko, zarówno z siecią, jak i bardziej złożonymi aplikacjami węzłów (wymagającymi w czasie projektowania współpracy na bieżąco, w celu np. uzyskanie współzależności zmiennych kilku węzłów mających później stanowić część np. jakiejś maszyny).

Kolejnymi narzędziami wspomagającymi projektowanie sieci są LonMaker i LonProfiler. Są to narzędzia programowe do tworzenia bazy danych urządzeń sieci LonWorks i zmiennych sieciowych. Stanowią niejako uzupełnienie dla systemu NodeBuilder (LonBuider ma te narzędzia wbudowane), jakkolwiek mogą być używane zupełnie niezależnie od systemów sprzętowych, np. do instalacji i obsługi elementów sieci dostarczonych przez innego producenta.